Wat is Buurtplatform KTV?

Buurtplatform KTV Naarden is een vereniging die zich inzet voor de wijken Keverdijk, Thijssepark en Vierhoven.
We initiëren of stimuleren activiteiten in de buurt, we inventariseren wat er leeft binnen de wijk en we werken samen met de gemeente om ideeën over verbeteringen in de buurt te (helpen) realiseren.

Wie zijn wij?

Het buurtplatform bestaat uit een bestuur en een groep van ondersteunende vrijwilligers.

Lees meer over ons

Meedoen!

Als je wilt meedoen of meepraten over de buurt of het buurtplatform, dan horen we dat graag!

Op de contact pagina zie je hoe je ons kunt bereiken

Veiligheid & leefbaarheid in de Keverdijk

De wijk Tuindorp-Keverdijk is een prachtige multiculturele wijk die zich op een aantal fronten onderscheidt van de rest van de gemeente. Op gebied van leefstijl en gedag is de wijk ook anders. Het is wat we noemen een ‘gele’ buurt waarin harmonie, sociaal contact en betrokkenheid centraal staan. Het overgrote deel van Gooise Meren is een ‘blauwe’. De blauwe buurten kenmerken zich door hun zakelijke en individualistische karakter.

Naast de positieve en harmonieuze uitstraling heeft de wijk ook ontwikkelpunten. Met name de hoge inbraakcijfers en de mate van jeugdoverlast zijn aandachtspunten. Het onderzoek heeft aangetoond dat de ontwikkelpunten van de wijk binnen verschillende domeinen ligt.

Als snel bleek dat het uitvoeren van een hotspotanalyse woninginbraak en een analyse jeugdgroepen niet voldoende was om de aandachtspunten binnen de wijk in kaart te brengen. Daarom is gekozen voor een breder onderzoek waar verschillende domeinen bij zijn aangehaakt. Het ophalen van het sentiment en de pijnpunten vanuit de bewoners zelf heeft de basis gevormd van het onderzoek en plan van aanpak.

Na de hotspotanalyse woninginbraken en analyse jeugdgroepen is een bewonersenquête verspreid en is het werkatelier Keverdijk opgezet. Met deze informatie is de basis gelegd voor de aanbevelingen binnen de thema’s woninginbraak, jeugdoverlast, burgerparticipatie en handhaving.

In het vervolg van dit document worden de aandachtspunten binnen de wijk verder beschreven en toegelicht. Hierop volgt een formulering van doelstellingen en de beoordeling van maatregelen. Tot slot volgt een beargumenteerde keuze van aanbevelingen. Klik hier voor het volledige document.

Vacature nieuwe leden buurtplatform KTV

Wat word er verwacht van bestuurslid

Een bestuurslid is iemand die in hun wijk of straat mensen kan mobiliseren voor diverse werkzaamheden.
Onder andere veiligheid, groenvoorziening, behulpzaamheid.

Waar zijn we naar op zoek :

Bestuursleden:     Het contact onderhouden met de bewoners en op de hoogte zijn van de gang van zaken in de wijk.

Voor aanvullende vragen of opmerkingen kunt u het contactformulier invullen op onze contactpagina.