Welkom bij buurtplatform KeverdijkDUURZAAM WONEN

Samen met de Gemeente en de Stichting HOOM, heeft het bestuur van Buurtplatform KTV besloten om samen met het Buurtplatform RemCom mee te doen aan een pilot voor de gemeente Naarden.

In de komende nieuwsbrief en via de Naarder Koerier zullen we hier meer ruchtbaarheid aan geven.
Wel willen wij alvast wijzen op de enquête die is georganiseerd en waar u middel deze link al aan mee kan doen, mits u in onze wijken woont. ENQUÊTE ENERGIEBESPARINGSONDERZOEK

Onder de invullers van de enquête worden een aantal WaKaWaKa lampen verloopt ( Die werken op zon energie).

In oktober wordt er dan nog een uitgebreide voorlichtingsavond georganiseerd, waarbij uitgelegd gaat worden hoe en op welke manier u uw huis energiezuiniger kunt maken.

Wij houden u, naast onze nieuws flashes en krantenberichten uitgebreid op de hoogte.

Kijk ook op de pagina http://www.maakjehuishoom.nl/node/382 
 

De website voor alle bewoners van de wijken Keverdijk, Thijssepark en Vierhoven van de gemeente Naarden.

Buurtplatform KTV is een club vrijwilligers die zich inzet om leuke activiteiten voor de bewoners van bovengenoemde wijken te ontplooien, verbeteringen aan de eigen buurt te initiëren, voorstellen hiertoe te bespreken met de gemeente en eventueel te helpen bij de uitvoering daarvan.

Meedoen

Iedere inwoner van de wijken mag zich opgeven om lid te worden van het Buurtplatform KTV of mee te doen met de activiteiten en acties die opgezet worden.

We willen namens de bewoners van de wijken contacten onderhouden met de gemeente Naarden en andere (overheids)instanties en organisaties zoals Basisschool De Tweemaster, de politie, de afvalstoffendienst GAD, de Stichting SCAN (buurthuis/jongerenwerk), de Vereniging Marokkanen in Naarden, de Schakel en Versa, die in de wijken actief zijn.

Dat kan niet zonder de inbreng van u als bewoner. Dus reageer per mail of spreek ons aan met uw opmerkingen en voorstellen voor verbetering van uw leefomgeving.

Overleggen

Maandelijks vergaderen we over de voortgang van onze activiteiten en initiatieven en bewaken we of de beloftes van onze gesprekspartners worden nagekomen.