Even voorstellen

Willem Monné

Voorzitter van het buurtplatform.

Said Almakroudi

Vice-voorzitter van het buurtplatform.

Nicole van Tol

Penningmeester van het buurtplatform.

Marja van Rooijen

Secretaris van het buurtplatform.

Robert Tiebout

Algemeen lid van het buurtplatform.