Duurzaam wonen

Samen met de Gemeente en de Stichting HOOM, heeft het bestuur van Buurtplatform KTV besloten om samen met het Buurtplatform RemCom mee te doen aan een pilot voor de gemeente Naarden.

In de komende nieuwsbrief en via de Naarder Koerier zullen we hier meer ruchtbaarheid aan geven.
Wel willen wij alvast wijzen op de enquête die is georganiseerd en waar u middel deze link al aan mee kan doen, mits u in onze wijken woont. ENQUÊTE ENERGIEBESPARINGSONDERZOEK

Onder de invullers van de enquête worden een aantal WaKaWaKa lampen verloopt ( Die werken op zon energie).

In oktober wordt er dan nog een uitgebreide voorlichtingsavond georganiseerd, waarbij uitgelegd gaat worden hoe en op welke manier u uw huis energiezuiniger kunt maken.

Wij houden u, naast onze nieuws flashes en krantenberichten uitgebreid op de hoogte. Of neem contact met ons op.