Enquête bomen snoeien Dobbestraat

Er zijn 30 reacties binnengekomen naar aanleiding van de enquête mbt kappen cq snoeien van de bomen in de Dobbestraat.
Het merendeel van de bewoners aan de Dobbestraat wil dat de bomen gekapt worden en herplant van nieuwe bomen.

Op 8 november 2017 is er overleg geweest met het Buurtplatform en de Gemeente Gooise Meren over de resultaten van de gehouden enquête.

Het volgende is hier uit gekomen:
– Bij de bomen aan het begin van de Dobbestraat (nummer 2 t/m 16) worden 3 bomen gekapt. En voor 2 andere bomen moet een kapvergunning aangevraagd worden. We nemen aan dat hier geen bezwaar tegen ingedient wordt. Hierdoor komt er meer licht en minder overlast.
– In mei 2018 gaat de gemeente de andere bomen in de straat kandelaberen. Kandelaberen is het afzagen van alle takken tot er alleen nog een stam en takstompen overblijven.
Hierdoor zal de boom 2/3 gesnoeid worden en is er voorlopig minder overlast en meer lichtinval bij de huizen. De gemeente gaat dit echter alleen doen in mei 2018 als er geen nesten in de
bomen zitten. Wij willen in overleg met u om gezamelijk de nesten te verwijderen, aangezien de snoei anders niet doorgaat i.v.m. de faunawet. Hier komen we in januari 2018 op terug.
– Verder komt de straat in het snoeiplan van de gemeente wat inhoudt dat er elke 3 tot 5 jaar gesnoeid gaat worden. De bomen worden dan niet meer zo groot als dat ze nu zijn geworden.
– Om de straatverlichting te vervangen door LED verlichting wordt nog onderzocht door de gemeente of dit haalbaar is.
– Stoeptegels die ongelijk liggen, kunt u zelf een melding maken bij de gemeente via de gemeentesite www.gooisemeren.nl/meldenbijdegemeente.

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u het contactformulier invullen op onze contactpagina.