Nieuwe leden buurtplatform

Beste nieuwe leden van buurtplatform KTV,

 

Zoals bekend zijn we bezig om Buurtplatform KTV nieuw leven in te blazen. Het Buurtplatform KTV is een vereniging waar alle inwoners van de wijken Tuindorp Keverdijk, Thijssepark en Vierhoven lid van kunnen worden. Het Buurtplatform vormt één van de schakels tussen de bewoners en de gemeente: we proberen te inventariseren wat er leeft binnen de wijken en geven informatie in twee richtingen door.

 

We zijn blij dat u/je hebt aangegeven lid te willen worden. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden (gemeente Gooise Meren sponsort de buurtplatforms).

Maar u/je moet zich nog wel definitief inschrijven als lid, mede om te zorgen dat we voldoen aan de eisen van de nieuwe privacy wetgeving (AVG).

 

Dat inschrijven kan door, in antwoord op deze mail, een email aan ons terug te sturen. Daarmee wordt bevestigd dat u/jij tenminste 16 jaar oud bent en zich opgeeft als lid van het Buurtplatform KTV.

Tevens geeft u/je hiermee aan dat u/je informatie over de activiteiten van Buurtplatform KTV en andere relevante informatie betreffende de buurt wilt ontvangen.

Het lidmaatschap kan op elk moment weer beëindigd worden dmv een simpele email aan het adres secretariaat@buurtplatformnaarden.nl.

 

 

Tevens willen we jullie direct op de hoogte brengen van een paar activiteiten:

  • Op zaterdag 3 november zal er in de ochtend een zogenaamde “wijkschouw” worden gehouden. Dat betekent dat leden van het bestuur van het buurtplatform een rondje door de buurt fietsen samen met de wethouder en ambtenaren van de gemeente om knelpunten onder de aandacht te brengen en eventueel afspraken te maken over hoe die aan te pakken.

Hierbij het verzoek om problemen die jullie zien aan ons te melden zodat we die bij die wijkschouw mee kunnen nemen. Daarbij kan het om van alles gaan, bijvoorbeeld: groenvoorziening, veiligheid, milieu, sociale aangelegenheden, …. Het moet natuurlijk wel gaan om de wat “grotere” zaken: een losliggende stoeptegel of een lantaarnpaal die het niet doet kan gewoon via de web-site van de gemeente Gooise Meren gemeld worden.

Graag meldingen uiterlijk dinsdag 30 oktober aan secretariaat@buurtplatformnaarden.nl, zodat we nog een paar dagen de tijd hebben om de zaak op een rijtje te zetten en een logische fietsroute uit te stippelen. Meedoen aan die wijkschouw is ook mogelijk: aanmelden via hetzelfde mail-adres en dan laten we tijdig weten hoe laat en waar we verzamelen.

  • Zaterdag 3 november is het toevallig ook de landelijke “Natuurwerkdag”, en dat vieren we bij ons in de buurt door vanaf 13 uur bollen te planten aan de Burgemeester Jur Visserlaan: zie bijlage. Iedereen die mee wil helpen om de buurt mooier te maken en de buren zo eens op een andere manier te ontmoeten is van harte welkom. Aanmelden kan via hetzelfde e-mail adres.

 

Ook voor andere vragen of suggesties met betrekking tot het Buurtplatform kunnen jullie natuurlijk daar terecht.

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Buurtplatform KTV,

 

 

Marja van Rooijen,

secretaris