Wijkschouw 11 november 2017

Wijkschouw 11 november 2017 aanvang 10.00u Scan
Aanwezig: Lennert Bont (Versa Welzijn), Alyson Mackenzie (Versa Welzijn), Arien Schreuders (Amaris), Jan Voogt (Huurders Vereniging), Aleid Hamelink (Huurders Vereniging), Pieter van Ettekhoven (Gemeente Gooise Meren), Nikki Lowijs (Gemeente Gooise Meren), Eelco Borghols (Gemeente Gooise Meren), Marleen Sanderse (Gemeente Gooise Meren), Lysette Lubbers (Gemeente Gooise Meren), Willem Monné (Buurtplatform KTV), Nicole van Tol (Buurtplatform KTV), Dennis van den Berg/ Ingrid Arnst (Wijkagent), Jolanda Waarts (WSN), Willy Konincks (WSN), Cor Rapati (wijkbewoner)

Willem Monné heet de aanwezigen welkom. Buurtplatform KTV heeft 6 ingekomen stukken.
1. Klacht over struiken achter in Thijssepark bij geitenweide.
2. Tegels voetpad bij de brug ingang Vesting (Euromaster)
3. Speeltuin Dobbestraat kapot toestel
4. Stoeptegels Dobbestraat onder de bomen komen omhoog.
5. Oversteek tussen Korte Meerstraat en Stadzigt.
6. Nesciohof GAD containers.

1. Thijssepark flats. In de flats zitten steeds meer mensen met psychische problemen, waardoor de veiligheid van de andere bewoners niet gegarendeerd zijn. Gemeente en belanghebbende moeten hierop inspelen. Indien signalen Buurtplatform bereiken, wordt dit doorgespeeld naar Gemeente.

2. Thijssepark, parkeerprobleem: Kan er in de koop- of huurakte opgenomen worden dat het niet toegestaan is om in de voortuin een parkeerplaats te maken? Er zijn voldoende parkeerplaatsen bij de woningen. Daar hoort geparkeerd te worden.

3.Thijssepark nabij Geitenweide: Groenstuk waar bankje staat, wordt aangepakt voor eind van dit jaar. De andere strook wordt aangepakt, in overleg met de bewoners die gevraagd worden mee te denken over de aanpak van de groenstrook achter de huizen.

4. Churchillstraat/Aalscholverstraat: Lantaarn in steeg achter Aalscholversstraat nr 1 t/m 11.
Deze lamp van deze lantaarn is stuk. Omwonenden hebben herhaaldelijk aangegeven bij de Gemeente dat de lamp stuk is. Enkele bewoners hebben bezwaar tegen het branden van de lamp. Pieter van Ettekhoven neemt contact op met Patrick Voogt en houdt het Buurtplatform op de hoogte over de reparatie van de lamp.

5. Hoek Aalscholverstraat/Churchillstraat: Bloembakken zijn gepaatst. Maar klacht over dat TNT bij het legen van de brievenbus over de stoep rijdt. TNT moet hierover aangesproken worden. Gemeente moet actie ondernemen.

6. Nesciohof: Nieuwe vuilcontainers . Vaak overlast door veel vuil naast de containers. Deze kunnen niet geleegd worden hierdoor. Bewoners moet GAD hierover inlichten.

7. Dobbestraat: Begin van de Dobbestraat worden in november een aantal bomen gekapt. Buurtplatform is in overleg met de gemeente over de overige bomen. De stoeptegels onder de bomen: melding moet gemaakt worden bij het meldpunt van de gemeente.

8. Bibliotheek: Hangplek oudere jongeren. Wordt verdere navraag over gedaan door Lennert Bont. Lennert gaat in contact met de omwonenden die overlast ervaren.

9. Hondenlaantje (Korte Meerstraat): als alternatief voor de hangjongeren volgens Lennert Bont. Maar er komt een fiets/voetgangers oversteek naar Stadzigt in februari 2018. Er dienen nog wel wat aanpassingen voor de openbare verlichting gedaan te worden.

10. Bossages langs de Oude Rijksweg worden weggehaald. Nav wijkschouw 2016 zijn de bossages laag gehouden op verzoek van de bewoners voor de veiligheid. Nu is intern bij de Gemeente besloten de bossages volledig weg te halen tussen de bomen. Bewoner Cor Rapati is hier boos over omdat het de fietsveiligheid niet ten goede komt. Wethouder Marleen Sanderse vindt het plan rigoureus. Bij de Gemeente wordt nog overlegd hoe dit verder aan te pakken. Voor er verder gegaan wordt graag nog overleg met buurtbewoners en Buurtplatform over verder aanpak.

11. Supermarkt Plus: Ernstige overlast grote groep hangjongeren (leeftijd 13-17 jaar) die niet tot rede vatbaar zijn. Jongerenwerk Versa Welzijn en Gemeente zijn hier al druk mee in overleg.
Ze zijn op zoek naar nieuwe hangplekken voor de jongeren.

Einde wijkschouw om 11.30u.

Evaluatie bij Scan.
Hierbij kwamen nog een 3-tal punten naar boven:
– Hekje achter bij de Scan is kapot. Al doorgegeven bij Gemeente maar nog niet gerepareerd.
– 30 km zone in de wijk moet meer gehandhaaft worden (Vaartweg vooral). Evt actie nodig in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.
– Verkeersdrempels in het Beatrixhof zijn lager dan in de rest van de hofjes.